NoRiskSecurity

Is het adres voor Beveiliging en Bewakingsdiensten!

Interventieteam

Wat is een interventieteam? Het interventieteam bestaat uit professionele medewerkers die getraind zijn om vroegtijdig ongeregeldheden te signaleren en escalaties te voorkomen.

De vraag naar een integrale samenwerking en aanpak tussen politie, gemeente en horecaondernemers is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Steeds meer jongeren zorgen voor overlast in en rondom het uitgaansgebied.

De fors toenemende overlast, zoals samenscholing, overmatig alcoholgebruik door jongeren, openbare dronkenschap, drugsgebruik, agressie, geweld en vandalisme in het uitgaansleven is de aanleiding geweest om te zoeken naar manieren om de veiligheid en openbare orde in het uitgaansgebied te verbeteren. Hierbij is een toenemende behoefte bij politie, gemeente en (horeca)ondernemers om te komen tot een integrale samenwerking en aanpak.

Het doel van het Horeca Interventie Team van NoRiskSecurity ( NRS ) bestaat uit de leefbaarheid en de openbare orde en veiligheid vergroten en het terugbrengen van de gemoedelijke sfeer op staat, vooral in het uitgaansgebied.

NoRiskSecurity ( NRS ) werkt vanuit de filosofie dat met vroegtijdig signaleren, het aanspreken op ongewenst gedrag en het duidelijk aangeven van grenzen, veel incidenten kunnen worden voorkomen. Daarnaast worden incidenten die zich toch voordoen met een adequate aanpak snel opgelost wat de sfeer op straat ten goede zal komen.

In overeenstemming met de politie en gemeente pakken zij dit dan gericht aan. Het inzetten van het Horeca Interventie Team heeft dan ook al zichtbare resultaten opgeleverd.

Voordeel
Het grote voordeel van het inzetten van een interventieteams is onder andere snel en doelgericht optreden zonder dat overige beveiligers hun positie hoeven te verlaten. Door het snelle en effectieve optreden wordt paniek en een gespannen sfeer voorkomen.

Onze interventiemedewerkers zijn ervaren, verbaal en fysiek vaardig en opereren volgens duidelijk afgesproken procedures.

Diverse vormen van interventie
Inzet tijdens grote (risico) evenementen

Inzet in concentratiegebieden van uitgaans- en recreatiebedrijven

Inzet bij sport (voetbal) evenementen en wedstrijden

Mobiele interventie surveillance in gebieden welke geografisch omvangrijk zijn en waar meerdere bedrijven/opdrachtgevers zich collectief aansluiten (bijvoorbeeld campings, hotels en recreatieparken).

Ook kunnen ze ingezet worden in woonwijken waar overlast wordt veroorzaakt, door (bijvoorbeeld hangjongeren.)

 
 
E-mailen
Bellen
Info