NoRiskSecurity

Is het adres voor Beveiliging en Bewakingsdiensten!

Objectbeveiliging.


Het beveiligen van gebouwen en eigendommen is niet meer exclusief bedoeld voor enkel ‘s nachts of in de avonduren.  

Ook overdag is professioneel toezicht noodzakelijk op bezoekers, leveranciers en in- en uitgaande goederen. 

NoRiskSecurity levert maatwerk als het gaat om bewaking van locaties. Wij bieden u daarbij allereerst een zeer gericht advies, helemaal toegespitst op uw specifieke wensen en omstandigheden. 

Een goede sleutelregistratie is belangrijk. 

Hier komt objectbeveiliging in beeld om het gehele traject in veilige banen te leiden.  
Alle werkinstructies in uw specifieke situatie worden in nauwe samenwerking met u opgesteld waarin uw wensen en eisen worden vertaald naar zowel algemene als gerichte werkinstructies van onze beveiligers. 

Daarnaast zijn de beveiligers van NoRiskSecurity bekend met het bedienen van toegangscontrole- en camerasystemen.  

Afhankelijk van de eisen die worden gesteld aan een bepaald object van beveiliging worden door NoRiskSecurity aanvullende trainingen en opleidingen verzorgd.  

Hierbij valt te denken aan EHBO, Bedrijfshulpverlening (BHV), eigendomscontrole en visitatie, brandpreventie, BOM verkenning, omgaan met agressie en Front Office Trainingen.

De objectbeveiliger is naast een professionele beveiliger ook een gastheer namens uw organisatie en het visitekaartje naar uw klanten.  

Representativiteit en goed communicerend vermogen zijn dan ook belangrijke eigenschappen waar een objectbeveiliger van NoRiskSecurity aan moet voldoen.

 
 
E-mailen
Bellen
Info