NoRiskSecurity

Is het adres voor Beveiliging en Bewakingsdiensten!

Schoolbeveiliging.


Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met agressie, criminaliteit en vandalisme. Om een veilige leer- en werkomgeving te creëren is schoolbeveiliging noodzakelijk geworden.

Allereerst is het de taak van het school surveillanceteam om in nauwe samenwerking met schooldirectie, ouders en leerlingen  zorg te dragen voor een veilige plek op school.


Onze schoolbeveiliging gaat verder dan alleen preventief toezicht houden. Een vroegtijdige signalering en een gedegen plan van aanpak behoren  tot de taak van het school surveillanceteam.

NoRiskSecurity voorziet scholen, indien nodig, van een beveiligingsplan waarin kunnen worden opgenomen:

  •    Brandpreventie
  •    Cameratoezicht
  •    Toegangscontrole
  •    Inbraakpreventie
  •    Uitbreiding van de schoolbewaking
  •    Visitatie voor drugs, wapens etc..

Een belangrijke stap om een school weer veilig te krijgen is uitbreiding van de conciërgebezetting. 

Dit kan een taak zijn voor een gecertificeerd beveiligingsmedewerker van NoRiskSecurity.

 
 
E-mailen
Bellen
Info