NoRiskSecurity

Is het adres voor Beveiliging en Bewakingsdiensten!

TOEZICHTHOUDERS


In tegenstelling tot een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) heeft een toezichthouder geen opsporingsbevoegdheden maar is hij wel in staat om irritaties weg te nemen en op te treden tegen bepaald wangedrag. Een toezichthouder is preventief aanwezig en heeft een dienstverlenende en corrigerende rol naar de burger. Sleutelwoorden; preventieve aanwezigheid, natuurlijk overwicht, authenticiteit en sterke communicatieve vaardigheden, gastheer, vraagbaak.

Vaak zorgen (hang) jongeren voor overlast en vandalisme, houden zich bezig met kleine criminaliteit of zorgen voor een onveilig gevoel van mede wijkbewoners. Deze jongeren houden zich vaak op bij winkelcentra, op pleinen, metro of treinstations, bushokjes, in de tram, bus of trein en bij de lokale horeca.

Een Toezichthouder van NoRiskSecurity is een prima middel tegen deze overlast.

NoRiskSecurity werkt met verbaal en fysiek sterke Toezichthouders bij de aanpak van jongerenoverlast in uw wijk of in het openbaar vervoer. Op een sociale maar autoritaire opvoedkundige manier spreken zij de jongere aan op hun gedrag en brengen zij het veiligheidsgevoel terug.

Een toezichthouder controleert, signaleert, corrigeert en rapporteert èn draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid van uw gemeente. De inzet van extra toezicht komt vaak voort uit een wijk-veiligheidsplan of (kleine-) criminaliteit en vandalisme in het openbaar vervoer.

Een toezichthouder zal steeds een inschatting moeten maken, afhankelijk van de situatie of het probleem of hij de melding doorzet naar politie, brandweer, gemeente of de wijkagent.

Hierbij kan hij te allen tijde direct zijn rapportage, via een handbaar rapportage systeem, doorzetten naar de desbetreffende dienst.


GASTHEER – GASTVROUW

Een gastvrouw of gastheer van NoRiskSecurity is hét visitekaartje van uw bedrijf, de eerste indruk van uw organisatie die uw klanten, bezoekers en/of uw gasten het gevoel geeft welkom te zijn. Door onze ervaring op het gebied van gastvrouw / gastheerschap binnen verschillende segmenten weet NoRiskSecurity exact wat ‘hostmanship’ inhoudt.

EERSTE AANSPREEKPUNT

NoRiskSecurity levert beschaafde, gedreven en representatieve hosts. Vaak jonge mensen die hun studie combineren met een leuke baan, maar ook vitale senioren met discipline, natuurlijk overwicht en gevoel voor verhoudingen. Zij verwelkomen en bedienen uw gasten, zijn het eerste aanspreekpunt en dragen er zorg voor dat uw gasten het naar hun zin hebben.

Daarbij zijn deze service-gerichte medewerkers alert op onraad en bedacht op verkeerde intenties. Een gastheer of gastvrouw kan in dergelijke gevallen contact leggen met de juiste instanties of NoRiskSecurity beveiliger in de directe nabijheid.

Onze gastheren en gastvrouwen zijn; sociaal vaardig, service en klantgericht en representatief. Hierbij staat onze; Integriteit, kwaliteit, oplettendheid, klantgerichtheid en vakmanschap hoog in het vaandel!

 
 
E-mailen
Bellen
Info