Contactgegevens:                                              Tel: 06-19669666                                                       E-mail: info@norisksecurity.nl                     

 

Hotelbeveiliging.

NoRiskSecurity biedt u beveiligers die ten alle tijden het visitekaartje vormen van uw hotel. Zowel in de avond- als in de nachtelijke uren staan wij graag voor u klaar om toe te zien op een veilige omgeving in en rond het hotel.

De beveiligers van NoRiskSecurity kunnen in hotels alle meest voorkomende werkzaamheden verrichten.  Te denken valt bijvoorbeeld aan:

 • receptiewerkzaamheden
 • sleutelbeheer
 • klachtenafhandeling
 • uitvoeren van surveillanceronden met extra aandacht voor de brandpreventie
 • het waarborgen van de algemene veiligheid van uw gasten en uw eigendommen

NoRiskSecurity heeft alles in huis om dit optimaal voor u te verzorgen. Daarnaast kunnen wij uw beveiligingsplannen controleren, zo nodig aanpassen en/of vernieuwen.


Schoolbeveiliging.

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met agressie, criminaliteit en vandalisme. Om een veilige leer- en werkomgeving te creëren is schoolbeveiliging noodzakelijk geworden.

Allereerst is het de taak van het school surveillanceteam om in nauwe samenwerking met schooldirectie, ouders en leerlingen  zorg te dragen voor een veilige plek op school.

Onze schoolbeveiliging gaat verder dan alleen preventief toezicht houden. Een vroegtijdige signalering en een gedegen plan van aanpak behoren  tot de taak van het school surveillanceteam.

NoRiskSecurity voorziet scholen, indien nodig, van een beveiligingsplan waarin kunnen worden opgenomen:

 • Brandpreventie
 • Cameratoezicht
 • Toegangscontrole
 • Inbraakpreventie
 • Uitbreiding van de schoolbewaking
 • Visitatie voor drugs, wapens etc.

Een belangrijke stap om een school weer veilig te krijgen is uitbreiding van de conciërgebezetting. Dit kan een taak zijn voor een gecertificeerd beveiligingsmedewerker van NoRiskSecurity.


 Bouwbeveiliging.

Tegenwoordig is bouwbeveiliging door alleen een hekwerk te plaatsen onvoldoende om inbrekers buiten de bouwplaats te houden. Aannemers en projectontwikkelaars kunnen zich veel ellende besparen door de juiste bouwbeveiliging in te huren. Niemand zit natuurlijk te wachten op diefstal van materieel, gereedschap, koper en installaties. Dat is een kostenpost die flink kan oplopen en bovendien de bouw behoorlijk kan vertragen. Natuurlijk worden waardevolle spullen na afloop van een werkdag zoveel mogelijk achter slot en grendel opgeborgen, maar het is niet uit te sluiten dat ongenode gasten proberen uw materieel te ontvreemden.

 NoRiskSecurity heeft met specifiek opgeleide beambten die uw eigendommen bewaken, controleren en beschermen. Ze kunnen flexibel ingezet worden, al naar gelang de ontwikkeling van het project. Met NoRiskSecurity  kunt u gerust naar huis. Wij houden een oogje in het zeil als uw mensen niet meer op het terrein aanwezig zijn.

_________________________________________________________________________________________

Receptiediensten 

De receptionist(e) is een belangrijk medewerker. Bezoekers krijgen als eerste te maken met de receptionist(e). De eerste indruk is ontzettend belangrijk voor uw bedrijf, daarom kiest u voor de medewerkers van NoRiskSecurity.

Niet alleen klantvriendelijkheid en gastvrijheid zijn een taak van de receptionist(e), ook de beveiliging van uw                                                                      gebouw/terrein behoort tot zijn/haar taken.  Onder andere is de receptionist(e) belast met:

 • ontvangen en registreren van bezoekers;
 • afhandelen van het telefoonverkeer;
 • controle personeel en personeel van derden;
 • administratieve werkzaamheden;
 • repressief optreden bij calamiteiten;
 • verlenen van bhv en EHBO;
 • door de klant aangewezen werkzaamheden.